Month: Lipiec 2015 (page 2 of 3)

Czym jest coaching zespołowy?: Inga Bielińska na Scrum Days 2015

Wszystko czego chcieliście dowiedzieć się o coachingu zespołowym, ale potrzebowaliście dobrego coacha, żeby zapytać.

Inga Bielińska w rozmowie z Beatą Nowakowską zdradza czym coaching zespołowy jest, jak przebiega, jakie są jego koszty a jakie  korzyści może przynieść. Tłumaczy też trudną sztukę właściwego momentu: kiedy przychodzi właściwy moment, żeby coachować zespół? Kiedy się formuje? Szturmuje? Normuje? Gdzie działa magia coachingu?

28-29 maja  w Warszawie odbyła się konferencja Scrum Days 2015, którą mieliśmy przyjemność współorganizować. Nie był to kolejny sztywny event.

Naszą misją było wzmocnienie obecności Scruma w Polsce i zaprezentowanie go w jego źródłowym kształcie. Postanowiliśmy pokazać Scruma w jego bezkompromisowej formie zaniepokojeni pojawiającymi się wokół produktami agile’opodobnymi, które jakkolwiek zapożyczają pewne elementy, ale nie przeszkadza im to być starym dobrym waterfallem. Walczymy o wartości Scruma. Walczymy o samoorganizację, podejście empiryczne, transparencję, otwartość, szacunek, odwagę, skupienie na celu i zaangażowanie.

Dlatego zaprosiliśmy wieloletnich praktyków Scruma, którzy mogli opowiedzieć tak o wyzwaniach jak i wartości jaką jest w stanie dostarczyć Scrum. Gośćmi specjalnymi konferencji byli Gunther Verheyen, Dave Snowden i Nick Obolensky. Wśród prelegentów blisko 30 ekspertów. Z szóstką z nich przeprowadziliśmy wywiady rozwijające tematy podejmowane w wystąpieniach.

Scrum Days 2015 Plakaty: Zwinne wymagania

BRASSWILLOW Scrum Days Agile

Kon­fe­ren­cja Scrum Days 2015 słu­żyła nie tylko spo­tka­niu się w facho­wym towa­rzy­stwie i dobrej zaba­wie. Chcie­li­śmy też wyja­śnić wiele nie­po­ro­zu­mień doty­czą­cych Scruma i zapre­zen­to­wać uży­teczne prak­tyki ze świata Agile, które roz­sze­rzają ten fra­me­work i dzięki któ­rym staje się on w pełni użyteczny.

Przy­go­to­wa­li­śmy w tym celu serię pla­ka­tów edu­ka­cyj­nych.

W całym arsenale praktyk XP nie ma chyba drugiej wykorzystywanej z mniejszym zrozumieniem niż User Stories. Częściowo dlatego, że potrzebujemy ludzkiej istoty, żeby w ogóle spełnić jej kryteria.  Jakie były najgorsze historie użytkownika z jakimi się spotkaliście? Jakie znacie techniki dzielenia historii?

Skalowania Scruma – Thales : Cesario Ramos i Sandra Roijakkers na Scrum Days 2015

Jak przeprowadzić udaną transformację?  Co robić kiedy wszystkie sprawdzone strategie nie dają spodziewanych rezultatów? Ile osób jest w stanie skutecznie produkować inkrement? Gdzie szukać wartości? Sandra Roijakkers i Cesario Ramos opowiadają fascynująca historię skalowania Scruma w Thalesie.

28-29 maja  w Warszawie odbyła się konferencja Scrum Days 2015, którą mieliśmy przyjemność współorganizować. Nie był to kolejny sztywny event.

Naszą misją było wzmocnienie obecności Scruma w Polsce i zaprezentowanie go w jego źródłowym kształcie. Postanowiliśmy pokazać Scruma w jego bezkompromisowej formie zaniepokojeni pojawiającymi się wokół produktami agile’opodobnymi, które jakkolwiek zapożyczają pewne elementy, ale nie przeszkadza im to być starym dobrym waterfallem. Walczymy o wartości Scruma. Walczymy o samoorganizację, podejście empiryczne, transparencję, otwartość, szacunek, odwagę, skupienie na celu i zaangażowanie.

Dlatego zaprosiliśmy wieloletnich praktyków Scruma, którzy mogli opowiedzieć tak o wyzwaniach jak i wartości jaką jest w stanie dostarczyć Scrum. Gośćmi specjalnymi konferencji byli Gunther Verheyen, Dave Snowden i Nick Obolensky. Wśród prelegentów blisko 30 ekspertów. Z szóstką z nich przeprowadziliśmy wywiady rozwijające tematy podejmowane w wystąpieniach.

Scrum Days 2015 Plakaty: Wartość biznesowa

BRASSWILLOW Scrum Days 2015 Business Value

Kon­fe­ren­cja Scrum Days 2015 słu­żyła nie tylko spo­tka­niu się w facho­wym towa­rzy­stwie i dobrej zaba­wie. Chcie­li­śmy też wyja­śnić wiele nie­po­ro­zu­mień doty­czą­cych Scruma i zapre­zen­to­wać uży­teczne prak­tyki ze świata Agile, które roz­sze­rzają ten fra­me­work i dzięki któ­rym staje się on w pełni użyteczny.

Przy­go­to­wa­li­śmy w tym celu serię pla­ka­tów edu­ka­cyj­nych.

Prawo Humphrey’a mówi, że klienci nigdy nie wiedzą, czego chcą, zanim nie zobaczą działającego oprogramowania. Wartość biznesowa, często mylona z doraźnym zyskiem finansowym producenta, to właśnie poziom zaspokojenia potrzeb klienta przez kolejne działające elementy produktu. Jakie znacie techniki szacowania, realizowania i mierzenia wartości biznesowej?

Older posts Newer posts

© 2018 Brass Willow Blog

Theme by Anders NorenUp ↑