Month: Lipiec 2015 (page 1 of 3)

Efekt Lucyfera: Peter Götz na Scrum Days 2015

Czym jest efekt Lucyfera? Jak uniknąć budowania złych zespołów z dobrych ludzi? Jak dopasować system do celów, które chcemy osiągnąć? Jak nauczyć kadrę kierowniczą, że coraz bardziej złożone problemy wymagają nowych, swobodniejszych strategii? O tym wszystkim opowiada Peter Götz w rozmowie z Beatą Nowakowską. Zdradza też, dlaczego warto przeanalizować sukces Spotify i co powinniśmy szybko przeczytać, jeśli szukamy twardych danych przemawiających za Scrumem.

28-29 maja  w Warszawie odbyła się konferencja Scrum Days 2015, którą mieliśmy przyjemność współorganizować. Nie był to kolejny sztywny event.

Naszą misją było wzmocnienie obecności Scruma w Polsce i zaprezentowanie go w jego źródłowym kształcie. Postanowiliśmy pokazać Scruma w jego bezkompromisowej formie zaniepokojeni pojawiającymi się wokół produktami agile’opodobnymi, które jakkolwiek zapożyczają pewne elementy, ale nie przeszkadza im to być starym dobrym waterfallem. Walczymy o wartości Scruma. Walczymy o samoorganizację, podejście empiryczne, transparencję, otwartość, szacunek, odwagę, skupienie na celu i zaangażowanie.

Dlatego zaprosiliśmy wieloletnich praktyków Scruma, którzy mogli opowiedzieć tak o wyzwaniach jak i wartości jaką jest w stanie dostarczyć Scrum. Gośćmi specjalnymi konferencji byli Gunther Verheyen, Dave Snowden i Nick Obolensky. Wśród prelegentów blisko 30 ekspertów. Z szóstką z nich przeprowadziliśmy wywiady rozwijające tematy podejmowane w wystąpieniach.

Scrum Days 2015 Plakaty: Scrum Master

Brass Willow Scrum Days 2015 Plakaty: Scrum Master

Kon­fe­ren­cja Scrum Days 2015 słu­żyła nie tylko spo­tka­niu się w facho­wym towa­rzy­stwie i dobrej zaba­wie. Chcie­li­śmy też wyja­śnić wiele nie­po­ro­zu­mień doty­czą­cych Scruma i zapre­zen­to­wać uży­teczne prak­tyki ze świata Agile, które roz­sze­rzają ten fra­me­work i dzięki któ­rym staje się on w pełni użyteczny.

Przy­go­to­wa­li­śmy w tym celu serię pla­ka­tów edu­ka­cyj­nych.

Jak zablokować Scruma w organizacji? Wystarczy zwolnić Scrum Masterów. I poczekać aż wszystko rozsypie się jak domek z kart. Scrum Master to chyba najbardziej rozpoznawalna rola w Scrumie. Gorzej ze zrozumieniem, czym się właściwie zajmuje. Myli się go uparcie z sekretarką, rzecznikiem, gospodarzem klasy, przedszkolanką, liderem technicznym, team managerem i oczywiście – project managerem. Tymczasem Scrum Master chciałby się zająć facylitacją, pielęgnacją procesu, wpieraniem Product Ownera, budowaniem Zespołu, usuwaniem przeszkód z jego drogi i uczeniem całej organizacji, jak działa Scrum.

Uczcie się empatii! – Anna Zarudzka na Scrum Days 2015

Co poradzić komuś kto umiera na zapalenie płuc, ale koniecznie chce lekarstwo na chore kolano? Jak rozmawiać z klientami by wydobyć z nich ich realne potrzeby? Jak określić barometr sukcesu i unikać porażki? Dlaczego przedsiębiorca musi być tak lwem jak i człowiekiem pokory? Anna Zarudzka w rozmowie z Pawłem Felińskim tłumaczy między innymi jak zrozumieć czego potrzebuje a czego chce klient?  Zdradza też czego muszą nauczyć się wszyscy młodzi przedsiębiorcy.

28-29 maja  w Warszawie odbyła się konferencja Scrum Days 2015, którą mieliśmy przyjemność współorganizować. Nie był to kolejny sztywny event.

Naszą misją było wzmocnienie obecności Scruma w Polsce i zaprezentowanie go w jego źródłowym kształcie. Postanowiliśmy pokazać Scruma w jego bezkompromisowej formie zaniepokojeni pojawiającymi się wokół produktami agile’opodobnymi, które jakkolwiek zapożyczają pewne elementy, ale nie przeszkadza im to być starym dobrym waterfallem. Walczymy o wartości Scruma. Walczymy o samoorganizację, podejście empiryczne, transparencję, otwartość, szacunek, odwagę, skupienie na celu i zaangażowanie.

Dlatego zaprosiliśmy wieloletnich praktyków Scruma, którzy mogli opowiedzieć tak o wyzwaniach jak i wartości jaką jest w stanie dostarczyć Scrum. Gośćmi specjalnymi konferencji byli Gunther Verheyen, Dave Snowden i Nick Obolensky. Wśród prelegentów blisko 30 ekspertów. Z szóstką z nich przeprowadziliśmy wywiady rozwijające tematy podejmowane w wystąpieniach.

Scrum Days 2015 Plakaty: Budowanie zespołu

BRASSWILLOW Scrum Days 2015 Budowanie zespolu

Kon­fe­ren­cja Scrum Days 2015 słu­żyła nie tylko spo­tka­niu się w facho­wym towa­rzy­stwie i dobrej zaba­wie. Chcie­li­śmy też wyja­śnić wiele nie­po­ro­zu­mień doty­czą­cych Scruma i zapre­zen­to­wać uży­teczne prak­tyki ze świata Agile, które roz­sze­rzają ten fra­me­work i dzięki któ­rym staje się on w pełni użyteczny.

Przy­go­to­wa­li­śmy w tym celu serię pla­ka­tów edu­ka­cyj­nych.

Jednym z kamieni węgielnych Scruma jest samoorganizujący się zespół: twórczy, zaangażowany i umiejący podejmować decyzje dotyczące celów, które sobie postawił. Ważne, aby pamiętać, że zwinne zespoły są jak pojedynczy ludzie – zajmie trochę czasu zanim się uformują. Trzeba dać im czas na wzrost. I że w grę wchodzi czynnik ludzki, więc nie wszystko musi (i nie powinno) pójść od razu jak po maśle.

Older posts

© 2018 Brass Willow Blog

Theme by Anders NorenUp ↑