Małpy zToshogu

Nie od dziś wiadomo, że język polski nie należy do najłatwiejszych. Robi się jeszcze trudniejszy, gdy większość pojęć, którymi operujemy to mniej lub bardziej udane kalki z języka angielskiego. Przyjrzyjmy się trzem najczęściej popełnianym błędom językowym, które spotykamy w codziennej pracy coachingowej z organizacjami pracującymi w Scrumie.

Metoda, metodyka czy metodologia?

Gdy Polska wygrywa z Anglią 2 : 1

Ani Agile, ani Scrum nie są metodologią. Metodologia jest to bowiem “nauka obejmująca metody badań naukowych, ich poprawność, skuteczność i naukową wartość” [Słownik Języka Polskiego, SJP]. Używając tego słowa popełniamy więc błąd rzeczowy. Skąd zatem tyle „zwinnych metodologii”? Prawdopodobnie wprost z języka angielskiego, w którym zarówno metodologia, jak i metodyka tłumaczone jako methodology. Prosta kalka z języka Szekspira musiała być nieunikniona.

Metodologia — nauka obejmująca metody badań naukowych, ich poprawność, skuteczność i naukową wartość

[SJP]

Co ciekawe, Scrum nie jest również metodyką. Ta bowiem to „1. zbiór zasad obejmujący sposoby wykonania jakiejś pracy; 2. w pedagogice: szczegółowy opis sposobu nauczania jakiegoś przedmiotu” [SJP]. Wprawdzie ocieramy się tu o dyskusję akademicką, to jednak framework jakim jest Scrum to zdecydowanie mniej niż „zbiór zasad obejmujący sposoby wykonywania jakiejś pracy”. Takie zasady są dopiero wynikiem implementacji Scruma w danym kontekście organizacji, produktu, procesów i ludzi. Często spotykam zdziwionych deweloperów, którzy dopiero co zmienili pracę i zdumieni stwierdzają, że „Scrum tutaj jest jakiś dziwny, w poprzedniej firmie robiliśmy to inaczej” – tymczasem Scrum był najpewniej ten sam; to implementacja Scruma była inna, bo inny był jej kontekst.

Metodyka — zbiór zasad obejmujący sposoby wykonania jakiejś pracy

[SJP]

Czym więc jest Scrum? Zgodnie ze Scrum Guidem powinniśmy powiedzieć, że jest frameworkiem, ale to nie rozwiązuje problemu tłumaczenia. Jesteśmy więc zgodni: Scrum jest metodą, czyli z definicji: „świadomie stosowanym sposobem działania prowadzącym do uzyskania planowanego rezultatu” [SJP].

Metoda — świadomie stosowany sposób działania prowadzący do uzyskania planowanego rezultatu

[SJP]

Scrum czy SCRUM?

Co za dużo, to niezdrowo

Tego błędu nie słyszymy, ale często czytamy. Scrum jest nazwą własną metody i jako taką piszemy go wielką literą. Jednakże zapis SCRUM (lub co gorsza S.C.R.U.M.) sugeruje, że jest to akronim (dla młodszych użytkowników internetu: skrótowiec, czyli wyraz którego kolejne litery są pierwszymi literami jakiegoś dłuższego wyrażenia, np. WTF = Where They From), a nie jest, więc zostańmy przy „Scrum”, grzecznie proszę.

Retrospekcja czy retrospektywa?

Co namalowałeś wczoraj? Co namalujesz dzisiaj? Czy nie wyschły Ci farbki?

Po angielsku retrospective, a po polsku prawidłowo tylko i wyłącznie retrospekcja. Wg Słownika Języka Polskiego retrospekcja to „przypominanie sobie przeszłych zdarzeń lub przeżyć; spojrzenie w przeszłość” i jest to jak najbardziej w zgodzie z tym, co robimy podczas Sprint Retrospective w zakresie inspekcji. Natomiast „retrospektywa” odnosi się tylko i wyłącznie do świata sztuki i oznacza „chronologiczny przegląd twórczości artystycznej”. I wprawdzie rozwój oprogramowania to swojego rodzaju twórczość, to jednak nie jej rezultaty, lecz sam proces podlegają inspekcji, więc właściwa jest tu tylko retrospekcja.

Retrospekcjaprzypominanie sobie przeszłych zdarzeń lub przeżyć; spojrzenie w przeszłość

Retrospektywachronologiczny przegląd twórczości artystycznej

[SJP]

Snajper o ciętym języku i doskonałych umiejętnościach analitycznych. Weteran transformacji w kierunku Lean i Agile.