scrum1

Jak twierdzi Forrester w  raporcie z 2015 roku, aż 90% firm przyznaje się do używania Scruma.

Co jest powodem tak wysokiej liczby? Na pewno jest to wypadkowa kilku czynników. Jednym z nich jest poczucie, że „wystarczą nam standupy i już robimy Scruma”. W tym krótkim zdaniu kryją się dwa błędy merytoryczne i jeden logiczny. Nieźle jak na 7 słów!

Ale też taką sytuację zastałam już w kilkudziesięciu firmach, które nie rozumieją czemu ich Scrum nie działa.

Jeszcze bardziej przerażające jest to, że wśród dziesiątek lub nawet setek Scrum Masterów, których spotykam na swojej drodze, tylko garstka przeczytała Scrum Guide’a od deski do deski. Zamanifestowało się to tym dobitniej kiedy wypuściliśmy wersję ilustrowaną – ludzie w końcu mówią głośno, że wreszcie udało im się przeczytać całość…

W związku z tym zdecydowałam się na wyjaśnienie Scrum Guide’a – akapit po akapicie; co tak naprawdę za nim stoi i na które elementy należy zwrócić szczególną uwagę.

Już w czwartek rozpoczniemy publikację serii „Scrum Guide Wytłumaczony”.

Mentorka o niezwykłej charyzmie. Jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów Scruma i pierwszy trener Scaled Professional Scrum w Polsce.